SELLE VEEBILEHE AUTOR JA TOIMETAJA ON ERVIN LAANVEE

 

Meie oleme haridustöötajate täiendõpet ning laste huviharidust korraldav haridusasutus

LOGOSERV KOOLITUS, tegevusloanumber 214824 kehtivusega alates 28.01.2020

LogoServ Koolitus on täiskasvanute koolitusasutus haridustöötajate tööalase koolituse läbiviimiseks. Õppeasutuse pidajaks on LogoServ OÜ, kes on kantud äriregistrisse kui koolitusteenuseid pakkuv eraõiguslik juriidiline isik, kes korraldab oma põhikirja järgi haridustöötajate ja haridusasutuste personali täiendõpet (kuni 160 tundi). Koolituse eesmärgiks on toetada haridustöötajate, aga ka kogu haridusasutuse personali ametialast arengut. 

LOGOSERVI  HUVIKOOL

Logoservi Huvikool  on äriregistrisse kantud Logoserv OÜ peetav erahuvikool. Erahuvikool ning õppekava "Eelkooliealisete laste arendusring" on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis 18.aprillil 2013.a. käskkirja nr 163 alusel. Töötame kui eelkool Tallinna Õismäegümnaasiumis, Tallinna 32.Keskkoolis ja Peetri Lasteaed-Põhikoolis-

Omame pikaajalist kogemust koolituse korraldamisel erinevates haridusasutustes üle kogu Eesti.


 

Meie inimesed:

  • programmijuht ja koolitaja Ervin Laanvee (tel 52 345 46 või 646 2552)
  • sekretär, koolitusjuht ja praktiliste töötubade juhendaja Piret Laanvee (tel 53 401 302)
  • koolitust viivad läbi  ka erinevad lepingulised lektorid-praktikud, psühholoogid

 

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST:

tel 52 345 46 

info@logoserv.ee

ervin@logoserv.ee

 

 

 

New Section