MÕTLEMISE PRAKTILISE KOOLITUSE ABC.

Alljärgnev ja edasijärgnev ei ole mõeldud lugemiseks. Vaid harjutamiseks. Treenimiseks. Samm sammu haaval. Iga päev.

Treeningkava st eelharjutused ja harjutused põhinevad:

 

1.isiklikul praktikal

2. Rudolf Steineri antud soovitustel ja nõuannetel tunnetuse praktiliseks koolitamiseks

 

HARJUTAMINE ON VABA TEGEVUS.

Inimese keha on kas treenitud või treenimata.

Nii on ka mõtlemisega. Mõtlemine on kas treenitud või treenimata.

Nii on ka tahtega. Tahe on kas treenitud või treenimata. Tahe omakorda on seotud eesmärkide, sihtide, visioonidega, mida oma elus seame.

Nii on ka oma tundmuste kontrolliga ja meeleoludega, mis inimest valdavad ja tema ümber on.

Kas ja kuidas mõtlemist/tahet/tundeelu on võimalik treenida? Ja mis on see suund/mõte seda treenida?  Millele, missugustele väärtustele see treening toetub? 

Mõtlemise treening, tahte treening, tundmuste-meeleolude kontroll ja juhtimine ongi HARJUTAMINE, mis viib lähemale iseendale. Iseendaks saamiseni.

---------------------------

Harjutamist on kahesugust: üks neist on jälgida pidevalt igapäeva toiminguid tehes, iga päev või teatud aja jooksul teatud iseenda vabalt seatud otsuseid oma harjumuste või mõtlemise sihipäraseks ümberkujundamiseks. Või märkamiseks enda ümber.

Teine harjutamine on igapäevaelust konkreetne välja/kõrvale astumine, selleks aja leidmine ja mõtlemise või tundeelu või tahte sihipärane treenimine mingi aja jooksul.  Seda võib nimetada ka meditatsiooniks (kujutlusharjutuseks).

Selleks võib olla näiteks vabalt valitud mingi konkreetse mõttesisu tihendamine, siis selle tugevdamine ja edasi juba "lahti kerimine". Seda võib nimetada ka filmi loomiseks iseenda sees. Oma kujutlustes. LOON FILMI ENDA SISSE, MIS END AJALISELT LAHTI KERIB. Ja mille kerimiseks on vaja sisemist jõudu, pingutust ning kontrolli. 

Film aga teatavasti ei ole mingi mõttetu suvaliste piltide rida, vaid hoolikalt valitud episoodid ja nende montaaž.  Peale selle on igal filmil ka oma mõte ehk siis kandev idee. Nii ka meditatsioonid (kujutlusharjutused) peaksid olema oma ülesehituselt ja sisult tähenduslikud, korrapärased, ajas kulgevad ja kontrollitud, see tähendab alustatud ja lõpetatud ja kantud ideest.

-----------------------------------------

Harjutamise eesmärk on sisemaailm muuta iseseisvaks/isetoimivaks ja vabaks. Selleks tuleb harjutuste abiga otseses ja teatud mõttes end lahti rebida oma ümbrusest (elukarussellist) ja selle mõjust. See ei tähenda samal ajal argitegelikkusest ja oma kohustustest eemaldumist. Pigem on see vastukaalu loomine "karussellile", et elu ei juhiks mind, vaid mina juhiksin elu.

Võtame näiteks inimese tundmused. Et need inimest ei "uputaks", ei viiks inimest"endast välja", selleks tuleb seada oma tundmustele vastukaal. Keskpunkt väljapool iseenda tundeid. et suuta oma tundeid hoida "ohjes".  Et olla oma tunnete peremees, mitte vastupidi. See keskpunkt väljapool iseennast ongi vastukaal, millest oli juttu. Ja mis on enesejuhtimise alus.

Nii et võiks öelda ka nii, et maailmale enda ümber tuleb luua vastukaal, mis asub iseenda sees. Ehk sisemaailmas.

 ------------------------------------------------

Harjutamine on vaba tegevus. Mittemiski ega mittekeegi ei saa mind harjutamiseks sundida. 

Ja seepärast võib see tunduda ka täielikult mõttetu tegevusena ümbritseva elu seisukohast vaadatuna. Kui see on vaba.

Tahan - ja harjutan, Tahan - ei harjuta. Miski ei muutu. Või miski nagu ei muutu.

 

Ja veel üks nüanss harjutamise suhtes - seda peab alati alustama algusest. Otsast peale.

Sest tundub nii, et harjutamisest ei jää midagi alles. Seda mõttetumana see tundub.

Järgmine kord harjutades tuleb jälle otsast alata, otsast luua, otsast üles ehitada. Kogu meditatsioon, kogu film.

 

HAKKAN ISE OMA ISIKSUST (MINA) LOOMA

Miks harjutada?

Et saada hingelt tugevaks. Leida endas ja kasvatada oma jõudu.

Et muuta iseennast ja et muuta oma elu. 

Et olla tublim inimene.

Et saavutada oma eesmärke = et soovid, kavatsused, unistused  saaksid teoks.

Et mõista iseennast ja teisi.

Et suuta armastada. Et armastada. Olla armastatud.

Et võtta vastu tarkust. Et osa saada tarkusest. Olla tark.

 

Harjutust/harjutamist alustada on väga raske. Miks? Sest ümbritsev elu oma kohustuste ja suhetega ja asjadega on nii valdav. "Elu elamine" /ehk siis karussellis pöörlemine/ on pööraselt huvitav ja suuta oma tahet pöörata teises suunas ehk siis elult endalt sisemaailma suunas on äärmiselt raske.

Seepärast nõuab harjutamise alustamine alati (suurt) sisemist (jõu)pingutust.

See on suutlikkus hetk peatada enne seda, kui tahe voolab tegudesse/toimetamistesse minu ümber ja "pöörata tahe teises suunas" - sisemaailma suunas.

Abiks võib siin olla 

HARJUTAMISE KOHT: näiteks ilusas looduses (vaade kõrgelt mäelt merele)

HARJUTAMISE AEG: näiteks ärgates, kui välismaailma  muljed ei ole nii tugevad veel ja ei takista harjutamist.

HARJUTAMIST SAATVAD HELID: näiteks Arvo Pärdi muusika on selleks vägagi sobilik

HARJUTAMISE VÄLISED VAHENDID: abiks võivad olla mingid välised esemed, millele anname ise tähenduse. /Ja millel  tegelikult ei ole harjutamise jaoks tähendust. / Näiteks kristallid: akvamariin, ametüst vms

Mingil hetkel aga ei ole kohal või ajal või välistel vahenditel enam tähtsust. Ja harjutada võib ka igasugustes tingimustes ja olukordades. Bussis, trammis, raudteejaamas.......

Mingil hetkel võib harjutamist nimetada ka ajutreeninguks või mõtlemise  või oma mina ümberkujundamiseks. Või ka iseenda avastamiseks. Üles leidmiseks. Iseenesega kohtumiseks.