EELHARJUTUS 2 - kujutlemine, kujutlusvõime ja kujutlusjõud

Eesmärgid, visioonid, elu sihid ja eesmärkide seadmine on otseselt seotud inimese kujutlusvõime, kujutlusjõu ja kujutlemisega.

Kujutlusvõime võib olla jõud. Aga võib olla ka lihtsalt tühi ja mõttetu fantaseerimine ning unistamine.

Inimesed tavaliselt alahindavad oma kujutlusvõimet ja seepärast nende kujutlusjõud on kängunud. Või taandarenenud. Või nad ei kujutle teadlikult.

Ümberringi on palju visuaalset müra. Filme, ekraane, valmis kujutlusi pakub ümbritsev maailm üha rohkem ja rohkem, mis kõik teeb inimese kujutlemise ja kujutlusvõime üha ähmasemaks ja kujutlusjõu üha nõrgemaks. Ehk siis inimese kujutlusvõime muutub välise maailma mõjul üha laisemaks ja laisemaks. Seda süvendab filmitööstus, mis pakub üha kiiremaid ja jõulisemaid pilte võõrastest eludest, sündmustest. Iseenda elu muutub/võib muutuda samas üha kahvatumaks ja nõrgemaks.

Seepärast võiks end teadlikult kontrollida - mitut saadet ma päeva jooksul televiisorist vaatan, mitu korda tunni jooksul olen ma telefonis/võtan ma telefoni kätte, mitut seriaali korraga vaatan, kas ma suudan veel lugeda raamatut, kus pole pilte.... jne.

Seepärast võiks see eelharjutus alata näiteks siit:

 • otsustan, et iga päev loen ma raamatut, kus pole pilte, taastan oma kujutlusvõime, kus pean olema aktiivne kujutlemisel, mitte ei tarbi võõraid kujutlusi
 • piiran ja kontrollin oma telefonisõltuvust, nutisõltuvust
 • piiran ja kontrollin televiisori/filmide vaatamist

​MIKS? 

Et avastada endas taas kujutlemine kui aktiivne mõtlemistegevus, suurendada oma kujutlusjõudu, sest see omakorda on seotud visioonidega, eesmärkidega ja kogu mu eluga. Enesejuhtimisega.

 

NÄIDE 1

EELHARJUTUSEKS

Valin ühe instrumentaalse muusikapala, näiteks Urmas Sisaskilt, Arvo Pärdilt vm. Kuulan seda muusikapala ja püüan midagi näha......Loon teadlikult kujutlusi lähtuvalt sellest muusikapalast. 

Pärast kujutlemist vastan küsimustele:

 • Kas ma suudan kujutleda?
 • Kas ma olen oma kujutlustes vaba?
 • Milles seisneb mu mittevabadus kujutlemisel?
 • Kas need kujutlused "liiguvad"? On paigal? Ehk siis - kas kujutluspilt liigub?

Edasi kuulan veel seda muusikapala ja püüan teadlikult tihendada kujutluspilti. Lähen kõigi oma meeltega selle pildi sisse. Ehk mitte ainult ei näe, kuule, vaid võin tunda ka lõhnu, tunda võibolla maitseid selles pildis....... katsuda käega, kas on on soe, külm.... Rikastada pilti detailidega, luua neid detaile.....

 • Järgmine samm on küsida endalt - aga kus olen siin mina ise? Kas ma ise olen ka selles kujutluspildis? 
 • Järgmine samm on luua ka mingi tähendus, mõte sellele pildile. Leida see. Et see poleks lihtsalt mõttetu pilt.

 

NÄIDE 2 EELHARJUTUSEKS

Valin ühe luuletuse, näiteks Doris Karevalt

 ja püüan neid sõnu muuta kujutluspildiks.....

(Näiteks luulekogu Suik ja sillerdus lk.9)

Edasised sammud oleksid samad, mis muusikapala kuulamisel.

 

TULEMUS:

 Eelnevaid eelharjutusi sooritades mitmeid kordi peaksin jõudma järeldusteni/selgusele endas:

 • Ma tean, mis on kujutlemine.
 • Ma suudan kujutleda.
 • Ma olen vaba oma kujutlustes.
 • Ma tean, mis mind takistab kujutlemisel.
 • Ma tean, mis on kujutlusjõud ja kuidas see mu igapäevaelus avaldub ja mu elu juhib.
 • Märkan, panen tähele, millal ma kujutlen. Mida ma kujutlen. Milleks kasutan oma kujutlusjõudu. Tean, kuidas ja kas ja millal ma kasutan kujutlusvõimet oma päeva planeerimisel, tegevuste sooritamisel, eesmärkide seadmisel. Tean, kuidas sõnad visioon, unistus, eesmärk, soov on seotud minu kujutlusvõime ja kujutlusjõuga. 
 • Kujutluspilti oskan ma tihendada. 
 • Kujutluspilti oskan lisada ka iseenda.
 • Suudan kujutluspilti minna kõigi oma meeltega.
 • Suudan kujutluspilti haarata kaasa ka oma tunded.
 • Suudan kujutlusele anda tähendust.