ÕPPEKAVARÜHMAD

 

FILOSOOFIA JA EETIKA

 • Väärtuskasvatus ja väärtuskasvamine
 • Väärtuspõhine töökeskkond: õpetaja emotsionaalne motiveeritus 
 • Mina ja keskkond: kultuuriline identiteet ja selle seos loodushoiuga

​HARIDUS, ÜLDINE ÕPPESUUND

 • Muutunud õpikäsitus, muutuv õpetaja
 • Õpetaja abi (assistendi) pädevuskoolitus koolieelses lasteasutuses

​ISIKUARENG

 • Õpetaja kutsestandard ja eneseanalüüs
 • Õpetaja kutsestandardist lähtuv refleksioon töökeskkonnas
 • Kutsestandard ja õpetaja pädevus: muutunud aeg, muutuv õpetaja 

KLASSIÕPETAJA KOOLITUS

 • Metoodiline ideekursus klassiõpetajale

KOOLIEELIKUTE ÕPETAJATE KOOLITUS

 • Praktline metoodikakursus lasteaiaõpetajale
 • Lasteaiaõpetaja pädevuskursus: aastaring lõimitud õppena 160 t
 • Töö sõimerühmas: metoodika ja didaktika 160 t