ÕPPEKAVARÜHMAD

 

Psühholoogia

  • Pedagoogika ja psühholoogia pädevuskursus tööks õpetaja abina (assistendina) lasteaias 

Isikuareng

Kasvatusteadus

Käsitöö

Keskkonnakaitsetehnoloogia

Klassiõpetaja koolitus

Kirja- ja arvutusoskus

  • Lõimitud lugemis- ja kirjutamistegevused lasteaias

Koolieelikute õpetajate koolitus

  • Lasteaiaõpetaja pädevuskursus: aastaring lõimitud õppena 160 t
  • Töö sõimerühmas: metoodika ja didaktika 160 t

Isikuareng

  • Õpetaja emotsionaalne motiveeritus töökeskkonnas

Haridus, üldine õppesuund

Filosoofia ja eetika