Tellitavad koolitused lasteaeda

TELLITAVAD KURSUSED LASTEAIAÕPETAJATELE 

 

 1. Meisterdamine lapse arengut toetava tegevusena
 2. Eneseanalüüs ja õpetaja kutsealaste eesmärkide seadmine lasteaias
 3. Muutunud õpikäsitus lasteaias ja muutuv õpetaja
 4. Õpetaja kui väärtuskasvataja
 5. Refleksioon töökeskkonnas ja selle positiivne mõju 
 6. Meeskonnatöö haridusasutuses ja selle tulemuslik  edendamine
 7. Lasteaia õpetaja õpetamissituatsioonis: mõjutavad tegurid 
 8. Muutunud aeg, muutunud laps, muutuv õpetaja
 9. Õpetaja emotsionaalne motiveeritus töökeskkonnas
 10. Mina ja meeskond: väärtuste lõimumine organisatsiooni tasandil
 11. MÄNGIN JA ÕPIN: eeltöö lugema ja kirjutama õppimiseks lasteaias
 12. LÕIMITUD ÕPE LASTEAIAS: ideed ja praktilised lahendused
 13. MÄNGIN JA ÕPIN: eeltöö matemaatika õppimiseks lasteaias
 14. AASTA ENNE KOOLI: ideed ja metoodilised lahendused
 15. MINA JA KESKKOND: ideed, mängud ja lahendused looduse õppimiseks lasteaias
 16. ÕPETAJA-ABI PEDAGOOGILINE ROLL LASTEAIAS 6 ak tundi
 17. ÕPETAJA-ABI METOODIKA JA DIDAKTIKA KURSUS 12 tundi
 18. VÄÄRTUSKASVATUS LÄBIVA TEGEVUSENA LASTEAIAS
 19. LÕIMITUD ÕUESÕPE LASTEAIAS: metoodika, ideed ja lahendused
 20. RAHVAPÄRIMUSLIKUD MÄNGUD ÕUES:  mäng ja selle suunamine õues 
 21. AABITS LASTEAIAS: metoodika ja ideed-lahendused 
 22. LAPSE VIHIK: töövihikute asemel - metoodika, ideed 
 23. MUINASJUTT LASTEAIAS kui väärtuskasvatuse mõjuv abistaja ja toetaja 
 24. HOMMIKURING LASTEAIAS: rütm, liikumine, rituaalid

Koolituste mahud on 3-6 ak tundi, küsige lisa! 

Võime kokku panna ka ühe koolituse päeva mitmest teemast lähtuvalt

Lektorid: Ervin Laanvee või Piret Laanvee