Tellitavad koolitused lasteaeda

TELLITAVAD KURSUSED LASTEAIAÕPETAJATELE 2020

Koostame õppekava koolituse tellimisel

Koolituste maht 3-6 ak tundi (sobib ka 3+3 tundi lõunapausi ajal)

KOOLITUSTE TEEMAD:

1. Isiklikku muutumist ajendav eneseanalüüs lasteaias 


2. Muutunud õpikäsitus lasteaias ja muutuv õpetaja 


3. Õpetaja kui väärtuskasvataja: valged ja mustad klahvid


4. Refleksioon töökeskkonnas ja selle positiivne mõju


5. Meeskonnatöö haridusasutuses ja selle tulemuslik  edendamine


6. Õpetaja õpetamissituatsioonis: mõjutavad tegurid


7. Muutunud aeg, muutunud laps, muutuv õpetaja


8. Õpetaja emotsionaalne motiveeritus töökeskkonnas


9. Mina ja meeskond: väärtuste lõimumine organisatsiooni tasandil

 

10.Väärtusarendus lasteaias: arengukavast eesmärgistatud tegevuseni 

 

11. Avastusõppest lasteaias

 

12. Aja juhtimine ja oskuslik planeerimine

 

13. MÄNGIN JA ÕPIN: eeltöö lugema ja kirjutama õppimiseks lasteaias


14. LÕIMITUD ÕPE LASTEAIAS: ideed ja praktilised lahendused'


15. MÄNGIN JA ÕPIN: eeltöö matemaatika õppimiseks lasteaias


16. SUJUV ÜLEMINEK LASTEAIAST KOOLI: ideed ja metoodilised lahendused
aasta enne kooli


17. MINA JA KESKKOND: ideed, mängud ja lahendused looduse õppimiseks
lasteaias


18. ÕPETAJA-ABI PEDAGOOGILINE ROLL LASTEAIAS


19. ÕPETAJA-ABI METOODIKA JA DIDAKTIKA KURSUS


20. MEISTERDAMINE LAPSE ARENGUT TOETAVA TEGEVUSENA


21. VÄÄRTUSKASVATUS LÄBIVA TEGEVUSENA LASTEAIAS


22. ÕPETAJA-ABI VÄÄRTUSKOOLITUS


23. LÕIMITUD ÕUESÕPE LASTEAIAS: metoodika, ideed ja lahendused


24. LOOV ÕPETAJA: ideed, lähtekohad, harjutused õpetaja loovuse arendamiseks


25. MEISTERDAMINE: uued tehnikad ja materjalid


26. RAHVAPÄRIMUSLIKUD MÄNGUD ÕUES:  mäng ja selle suunamine õues


27. AABITS LASTEAIAS: metoodika ja ideed-lahendused


28. LAPSE VIHIK: töövihikute asemel - metoodika, ideed


29. MUINASJUTT LASTEAIAS kui väärtuskasvatuse mõjuv abistaja ja toetaja


30. HOMMIKURING LASTEAIAS: rütm, liikumine, rituaalid


31. GUAŠIKURSUS LASTEAIAS


32. AKVARELLIKURSUS LASTEAIAS


33. JOONISTAME LOOMI JA LINDE


34. PLOKKKRIIT, VAHAKRIIT, PLIIATS: KUNSTITEHNIKAD LASTEAIAS


35. MUUSIKA KUULAMISE KURSUS LASTEAIAS