Sellel veebilehe tegemisel ja koolituste läbiviimisel on  kasutatud ja soovitan järgmist kirjandust:

Kirjandust isiksuse arenguks, sealhulgas kutsealaseks arenguks:

Initsiatsioonitunnetus.  Rudolf Steiner Kirjastus PreMark 2013

Mõtteharjutused.  Rudolf Steiner Kirjastus PreMark 2014

Kõrgema tunnetuse saavutamine. Rudolf Steiner Kirjastus PreMark 2004

Ülitundlik inimene. Elaine N, Aron Kirjastus OÜ Hea lugu 2014

Tahtejõud. Roy F.Baumeister John Tierney. Kirjastus Tänapäev 2012

Ärksus. M.Williams, D.Penman. Kirjastus Pegasus 2013

 

Soovituslik kirjandus koolieelikute õpetajatele ja lasteaia töötajatele:

Õppe- ja kasvatustöö lasteaias.  Koostanud K.Nugin ja T.Õun Kirjastus Atlex 2017

Õppimine ja õpetamine koolieelses eas. Toimetanud Eve Kikas. Tartu Ülikooli kirjastus 2008

Laps ja lasteaed. Lasteaiaõpetaja käsiraamat. Koostanud Lilian Kivi ja Helgi Sarapuu. Kirjastus Atlex 2005

Lapsehoidja käsiraamat. I.Kraav, S-L.Kraav, Ü.Kruuda, M.Liiger, M.Pärn. Kirjastus Koolibri 2017